Els graus d’assoliment de les competències de la matèria són:

  • Assoliment excelent
  • Assoliment notable
  • Assoliment satisfactori
  • No assoliment

La nota del trimestre serà el resultat del desenvolupament a les sessions, les diferents tasques i activitats que se’ls plantegin.

En el marc de l’avaluació contínua, assolir el trimestre següent permet recuperar l’anterior amb el nivell d’assoliment satisfactori.

La nota final serà el resultat de la mitjana dels 3 trimestres.

Els comentaris estan tancats.