La nota final serà el resultat de la mitjana dels 3 trimestres . Les notes del 3r trimestre es tindran en compte per mantenir o millorar la mitjana dels trimestres, en cap cas per perjudicar-la.

En el marc de l’avaluació contínua, assolir el trimestre següent, permet recuperar l’anterior. Per tant, aprovar el 3r trimestre servirà per recuperar els trimestres anteriors en cas de tenir-los suspesos.

En el cas de suspendre el 3r trimestre, si la nota final de la matèria és No Assolit, caldrà recuperar tot el curs a l’avaluació extraordinària.

Com avaluem el 3r trimestre:

La nota del tercer trimestre serà la resultant de l’avaluació de les següents tasques:

Dimensió activitat física saludable ( Competència 1 i 2)

TEMA 1: HÀBITS SALUDABLES

  • ACTIVITAT 2 (PASSAPORT SALUDABLE DEL 14 AL 30 de maig) + ACTIVITAT 6 (VALORACIÓ  DEL PASSAPORT SALUDABLE)
  • ACTIVITAT 5 ( PASSAPORT SALUDABLE 2 ( del 27 d’abril al 10 de maig)
  • ACTIVITAT 9 ( PASSAPORT SALUDABLE 3 (de l’11 al 24 de maig) 
  • ACTIVITAT 10 CONCLUSIONS FINALS DEL PASSAPORT SALUDABLE
  • ACTIVITAT 11 Ergonomia i higiene postural ( 10 al 24 de maig)

Dimensió expressió i comunicació corporal (Competència 7 i 8)

TEMA 2: RITME I EXPRESSIÓ: (24 de maig / 3 de juny

ACTIVITAT 12. Ritme i expressió

AVALUACIÓ DE LES OPTATIVES D’EDUCACIÓ FÍSICA (1r i 3r de l’ESO)

Les optatives d’educació física requereixen la pràctica en grup i l’ús de materials esportius. És per aquest motiu que, l’avaluació d’aquestes optatives es realitzarà amb les notes i els registres obtinguts fins al dia 12 de març. En cas de que el resultat d’aquesta avaluació sigui NO ASSOLIT, hauran de fer un treball escrit al llarg del tercer trimestre.

Els comentaris estan tancats.