• L’alumnat que tingui un curs suspès, el podrà recuperar a l’any següent si aprova la matèria.
  • En el cas de no aprovar el curs actual, l’alumnat s’haurà de presentar a l’avaluació extraordinària. Les professores es posaran en contacte amb l’alumnat afectat per fer-los arribar les instruccions per recuperar el curs.

Els comentaris estan tancats.