• En el marc de l’ avaluació contínua, l’alumnat que no hagi assolit la matèria del curs anterior la podrà recuperar tot aprovant el curs actual.

Els comentaris estan tancats.