Reglament Oficial

Logo EF

HOLA

 1. EQUIPAMENT

1.a. MATERIAL ESPORTIU: És obligatori l’ús de roba i calçat esportiu. No es podrà fer classe amb roba de carrer.

Durant la classe no es pot portar cap joia o objecte que pugui ocasionar rascades, punxades… (polseres, cadenes, rellotges…)

1.b. MATERIAL TEÒRIC: Els alumnes que no facin classe pràctica, han de dur: sempre:

 • Estoig amb material per escriure

 • Carpeta o llibreta per poder prendre apunts i/o arxivar documents.

 • L’agenda

 1. INFORME SOBRE L’ESTAT DE SALUT: El primer dia de curs es lliurarà un full on s’ha d’indicar la possible existència de lesions o malalties que puguin influir negativament en la pràctica d’exercici físic. Aquest full s’ha de retornar degudament omplert i signat pels pares A LA SEGÜENT CLASSE. En cas contrari, l’alumne/a no podria iniciar les classes pràctiques.

 1. DUTXA: És OBLIGATORI dutxar-se i canviar-se de roba després de classe per motius d’higiene personal. Per tant, s’ha de dur sempre tovallola, sabó, xancletes i roba de recanvi. Només el metge pot eximir l’alumne/a del compliment d’aquesta obligació en cas d’infecció, fongs… En aquest cas caldrà presentar el corresponent justificant mèdic. El fet de no dutxar-se, comportarà el no poder fer classe pràctica.

 1. ASSISTÈNCIA: L’assistència a classe és obligatòria i, per tant, les faltes d’assistència i la no realització injustificada de la part pràctica, repercutiran en la nota de pràctica diària i d’actitud.

 • Si un alumne no fa classe per trobar-se malament o estar lesionat, caldrà portar un JUSTIFICANT MÈDIC on s’indiqui el nom de la malaltia o lesió, el temps previst de durada i els exercicis i/o activitats que s’han d’evitar.

Només s’acceptaran NOTES DELS PARES A L’AGENDA de manera molt excepcional i quan l’alumne es trobi malament i no hagi pogut visitar el metge.

 • Tots els alumnes que no puguin fer la pràctica amb normalitat, hauran de realitzar les tasques alternatives teòriques o pràctiques relacionades amb el contingut treballat a la classe que els hi siguin indicades pels professors. L’activitat realitzada serà valorada a la nota de pràctica diària.

 • En el cas de lesions o malalties cròniques s’haurà de presentar un CERTIFICAT MÈDIC OFICIAL a l’inici del curs i caldrà especificar clarament les activitats contraindicades a fi de poder realitzar l’adaptació curricular corresponent.

 • Si un alumne perd més d’un 30% de les classes pràctiques d’una mateixa unitat didàctica, haurà de realitzar un treball teòric sobre els continguts treballats a classe per recuperar-los.

 • Els/les alumnes que per lesió justificada no hagin pogut fer la part pràctica d’una unitat didàctica, seran avaluats de la part teòrica i actitudinal.

 1. PUNTUALITAT (inici/final de sessió i dutxa): La sessió d’educació física començarà 15 minuts després de sonar el timbre d’entrada a classe, temps suficient per arribar al poliesportiu, anar als vestidors, canviar-se i sortir a la pista . Passats aquests 15’ es posarà un retard que repercutirà en la nota d’actitud.

15 minuts abans d’acabar la classe, s’avisarà als alumnes per anar a la dutxa. Cal destacar que el temps de dutxa és temps de classe i per tant, si un dia, com a fet excepcional, un alumne oblida algun dels estris necessaris (tovallola, roba de recanvi…), durant els 15’ que dura la dutxa continuarà treballant els continguts de la classe que just acaba. Si el fet de no dutxar-se es converteix en una rutina es trucara a la família informant de la situació. A més, l’alumne no podrà fer la part pràctica de la classe encara que si podrà fer perfectament la part teòrica (treball, quadern de treball, anotar què fan els companys…)

 1. MATERIAL I INSTAL.LACIONS: El material de classe no es podrà tocar fins que el professor no ho hagi autoritzat. Quan un alumne trenqui o malmeti algun material d’educació física o algun element de les instal·lacions esportives per fer-ne un ús inadequat, s’haurà de fer càrrec de les despeses de reparació o reposició se’l farà un avís de conducta contrària a les normes de convivència. Les pistes exteriors són la NOSTRA AULA D’EDUCACIÓ FÍSICA tot i que també s’utilitzen d’espai per a l’hora de pati , així doncs cal mantenir-les netes.

 

Si voleu descarregar-vos la normativa cliqueu aquí: Reglament EF INS Aiguaviva

Aquesta entrada ha esta publicada en Normativa sessions d'Educació Física. Afegeix a les adreces d'interès l'enllaç permanent.

Els comentaris estan tancats.